Căutare pe site:

Prima pagină

La facultatea IME se mai primesc cereri pentru an suplimentar, reînmatriculare până la data de - 19 oct. 2018 (vineri). Cererile se depun la secretariatul facultății.


FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019, la formele de învăţământ ID şi IFR VA AVEA LOC ÎN DATA DE 12 octombrie 2018, ora 15:00, în AULA UNIVERSITĂȚII


ACTIVITĂȚILE DIDACTICE la formele de învăţământ ID şi IFR vor începe în data de 12 oct. 2018.
ORARELE  pentru  pentru anul univ. 2018 – 2019 , sem. I, vor fi afişate până pe data de 11 oct. 2018, atât la avizier, cât şi pe site-ul departamentului (idfr.upg-ploiesti.ro) si pe platforma de e-learning (didfr.upg-elearning.ro)


EXTRAS - NORME METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017 privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 1 februarie 2017, Aprobate de Hotărârea nr. 42/2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 1 februarie 2017.

ARTICOLUL 5 .(4) Instituţiile de învăţământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru reducere / gratuitate la transport numai către studenţii români / străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - licenţă, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, prevăzuţi la art. 205 alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011


Bine aţi venit pe site-ul Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Site-ul este permanent "în construcţie" şi noi elemente sunt adăugate în fiecare zi. Dacă ceva nu a apărut încă pe site dar ar trebui să fie aici, reveniţi peste câteva zile şi veţi găsi.


Calendare semestriale -
specializări cu
frecvență redusă

Calendare semestriale -
specializări cu
învățământ la distanță

   

Calendare verificări și
examene - specializări
cu frecvență redusă

Calendare verificări și
examene - specializări
cu învățământ la distanță

   

 
       Licență 2018 !!!     
 

 
       Licență 2019 !!!     
 

   

 
           Anunțuri           
 

 
           Practică