Căutare pe site:

Prima pagină

SPECIALIZAREA: INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

SUSTINEREA COLOCVIULUI DE PRACTICA

Anul de studiu

Coordonator practică

Data sustinerii

Anul II

Prof.dr.ing. AVRAM LAZAR

Sef lucr.dr.ing. Monica STOICA

22.09.2016

Ora 10,00 / sala E II 3

Anul III

Conf.dr.ing. Constantin NICOLESCU

22.09.2016

Ora 10,00 / sala G I 2


Bine aţi venit pe site-ul Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Site-ul este permanent "în construcţie" şi noi elemente sunt adăugate în fiecare zi. Dacă ceva nu a apărut încă pe site dar ar trebui să fie aici, reveniţi peste câteva zile şi veţi găsi.


Calendare semestriale -
specializări cu
frecvență redusă

Calendare semestriale -
specializări cu
învățământ la distanță

   

Calendare verificări și
examene - specializări
cu frecvență redusă

Calendare verificări și
examene - specializări
cu învățământ la distanță

   

 
        Licență 2015        
 

 
        Licență 2016        
 

   

 
           Anunțuri           
 

 
           Practică